. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
26.09.2022
FÉRIA
Utorok
27.09.2022
Sv.Vincenta de Paul, kňaza, Spomienka
Zámutov1700† Jozef Višňovský
Čaklov1800† rod. Nemcová
Streda
28.09.2022
FÉRIA
Zámutov1700†Mária Koperová
Čaklov1800† rod. Dzurišová
Štvrtok
29.09.2022
Sv.Michala, Gabriela a Rafaela,Archanjelov, Sviatok
Piatok
30.09.2022
Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, Spomienka
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Ondrej Vašák
Sobota
01.10.2022
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele
Čaklov1800Za farnosť
Nedeľa
02.10.2022
27.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0730Za zdravie a Božie požehnanie Jozef Ocilka 40 r.ž.
Čaklov0830† Anna Fabianová
Zamyslenie :
Zamyslenie : Boh poslal anjela Gabriela... Ku Márii. Aj keď sa spočiatku naľakala a nechápala, čo slová anjela znamenajú, ale pre ňu bolo podstatné, že svoj život zverila do rúk Boha, ktorému ochotne povedala svoje: Fiat! Dnes z celého srdca ďakujem Márii za ochotný súhlas s materstvom, lebo jej vďačím zato, že sa mi stal Boh takým blízkym. Som Ježišovým priateľom, som jeho bratom a sestrou. Som synom samého nebeského Otca! Boh aj mne túži zvestovať svoju vôľu. Robí to rôznymi spôsobmi. Raz skrze vnútorný hlas svedomia, inokedy cez kňaza, rodiča, skrze svoje slovo, povzbudivú knihu,... možností je veľa. Je len na mojom rozhodnutí, či sa Božiemu hlasu otvorím tak ochotne, ako to urobila Mária! Dávam Bohu priestor vo svojom živote, aby mohol ku mne prehovoriť? Nestaviam mu mantinely sebestačnosti a nezáujmu? /zdroj internet/